LvBV
Leerlingen/ouders

Magister

Als een leerling of een ouder inlogt in Magister, krijgen zij een ander uiterlijk van Magister te zien dan administratieve krachten en docenten. De Magisterbalk aan de linkerzijde is aangepast, zodat een leerling direct zijn eigen functionaliteit tot zijn beschikking heeft. Hij kan met een druk op de knop zijn geregistreerde cijfers en absenties raadplegen en de agenda met daarin alle(onderwijs) activiteiten en huiswerk. In het Vandaagscherm ziet de leerling of er nieuwe berichten zijn binnengekomen.

Magister is voor ouders op dezelfde manier opgebouwd. Een ouder met meerdere leerlingen op school, kan wisselen tussen verschillende kinderen.

Klik hier om magister te openen
Documenten
Leerlingen/ouders
Mijn LvBV


Beukelsdijk 91
3021 AE Rotterdam
Telefoon: (010) 752 71 20
Email: ymorsink@lmc-vo.nl